Späť do obchodu

Registrácia

Použitie

SORB®XT viete použiť aj pri kontaminácii vodných plôch nebezpečnými látkami. Náš ekologický absorbent odpudzuje vodu. Tým, že dokáže odpudzovať vodu, absorbovaná hmota zostáva na povrchu vody a neklesá pod vodnú hladinu na dno vodných plôch. Z hladiny môže byť následne odstránená odsávaním alebo odstredením.

Na vodné plochy sa používajú sorbčné vankúše, hadice, pri väčších kontaminovaných vodných plochách odporúčame PP bariéry a pásy s vysokou úrovňou absorbovania, ktoré dokážu zabrániť šíreniu nebezpečných látok na vodnej hladine.

SORB®XT bol testovaný Úradom pre testovanie materiálov (MPA), Dortmund a hygienickým ústavom v Gelsenkirchene.  Náš prírodný absorbent spĺňa všetky požiadavky Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti

Pri priemyselnej výrobe alebo vo verejnom sektore hrozí únik nebezpečných látok do pôdy. Náš multifunkčný absorbent SORB®XT dokáže absorbovať nebezpečné látky z kontaminovanej pôdy. Takýto proces závisí od vonkajšej teploty okolia a trvá niekoľko týždňov až mesiacov.

Do pôdy sa pri tomto procese pridávajú organické hnojivá a je potrebné, aby bola pôda pravidelne obrábaná.

SORB®XT bol testovaný Úradom pre testovanie materiálov (MPA), Dortmund a hygienickým ústavom v Gelsenkirchene. Zároveň spĺňa všetky požiadavky Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti. Ekologické riešenie pre kontaminovanú pôdu.

SORB®XT dokáže vyčistiť aj špeciálne a priemyselné povrchy. Je významným pomocníkom pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti pri práci. Má nízku hmotnosť, je ľahko skladovateľný, nebezpečné látky dokáže z povrchu nasať behom pár sekúnd. Proces nasatia a tuhnutia je rýchly, čo je výhoda a záruka bezpečnosti pri použití nielen na pracovisku, ale aj vo verejnom sektore na cestných komunikáciách.

Po použití SORB®XT dosiahne ošetrený povrch testovanú priľnavosť 97%. Pre lepšiu predstavu – 1 kg SORB®XT sorbentu absorbuje 4.68 litrov oleja. Účinnosť nášho prírodného absorbentu je overená aj štátnou inštitúciou.

 
 
Späť do obchodu