Späť do obchodu

Registrácia

Naši zákazníci

 

PRIEMYSEL

V priemyselnej výrobe sa nevyhneme používaniu chemických a nebezpečných látok. Pre zvýšenie ochrany na pracovisku, každodenné použitie pri práci s chemickými látkami, sa môže vašim pomocníkom stať náš multifunkčný absorbent SORB®XT. Ekologická verzia absorbentu so 100 % prírodným zložením dokáže absorbovať uniknuté látky na pracovisku behom pár sekúnd. Jeden multifunkčný absorbent na všetky povrchy s certifikovanou odolnosťou proti šmyku.

Automobilový, chemický, strojársky, oceliarsky, CNC priemysel, sektor služieb, výroba vozidiel, automobilových súčiastok, farieb a lakov, čerpacie stanice – zoznam je nekonečný. SORB®XT je ľahký, ľahko skladovateľný, nepotrebujete ho veľké množstvo. Zabráňte vzniku škody na majetku, podporte životné prostredie a ochraňujte svojich zamestnancov pri práci s toxickými látkami – zvoľte si multifunkčný absorbent SORB®XT.    

VODOHOSPODÁRSTVO

Náš multifunkčný absorbent SORB®XT absorbuje uniknuté chemické a ropné látky nielen zo suchých povrchov na pracovisku. Je ideálnou voľbou pre oblasť vodohospodárstva, pretože dokáže absorbovať nebezpečné látky aj z kontaminovaných vodných plôch. SORB®XT je hydrofóbny, čo znamená, že neabsorbuje skoro žiadnu vodu a maximálne sa koncentruje na rozliatu látku.

V tomto prípade nehovoríme iba o vodných prírodných plochách, kde môže zabrániť ekologickým katastrofám. Nápomocným je aj pri výrobných procesoch, kde hrozí únik nebezpečných látok a znečistenie vody.

Jeho schopnosti oceníte v prístavoch, čističkách odpadových vôd, pri čerpacej technike i v lodnej doprave. Náš prírodný absorbent sa dá využiť aj v prípade ochrany životného prostredia – pri kontaminácii vodných plôch.

ENERGETIKA

SORB®XT , multifunkčný  absorbent, sa dá použiť na všetkých pracoviskách, kde môže vzniknúť únik chemických alebo ropných látok, odporúčame ho aj v oblasti energetiky.

Hroziace úniky nebezpečných látok pri výrobe energie vám pomôže zvládnuť rýchlo a ekologicky. Je jedno, či únik nastane v obchodoch s automobilmi, autoservisoch, v ropnej spoločnosti alebo v cisternách, na benzínových pumpách - na náš multifunkčný absorbent sa môžete spoľahnúť. Behom pár sekúnd absorbuje nebezpečnú látku a zabráni ďalšiemu šíreniu a prípadnej kontaminácii životného prostredia.

Verejný sektor

Nebezpečné látky neunikajú iba na prevádzkach alebo pri priemyselnej výrobe. SORB®XT vám ako multifunkčný absorbent ponúka pomocnú ruku pri čistení ulíc, verejných komunikácií po dopravných nehodách, kde hrozí nebezpečenstvo úniku a následná kontaminácia životného prostredia.

Toxické ropné látky, oleje, znečistenie vodných plôch,  pôdy – náš absorbent si poradí so všetkým. Vyčistí cesty, pôdu i vodné plochy a zabráni šíreniu toxických látok. Nebezpečné látky dokáže absorbovať behom pár sekúnd a je akreditovaný aj MŽP SR.

Pre koho je SORB®XT určený ?

Odťahovacie služby, úrady požiarnej ochrany, hasičské zbory, letiská, ako prírodný produkt je vhodný na ochranu vodohospodárstva a civilnú ochranu. Pre obce, mestá, ozbrojené sily, integrované bezpečnostné zložky, oddelenia správy a údržby ciest, správy cestnej komunikácie. Stačí ho aplikovať na kontaminované miesto a po pár sekundách zmiesť.

Sila SORB®XT

Úvod: V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom priemyselnom svete sú vyliatia a úniky nebezpečných látok ...

1 položiek celkom
Späť do obchodu