Späť do obchodu

Registrácia

Ako zabezpečiť bezpečnosť na pracovisku?

Ako zabezpečiť bezpečnosť na pracovisku?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Toto pravidlo platí dvojnásobne v prípade, že pri práci používate chemické látky. Práca s nebezpečnými látkami sa zaraďuje medzi najrizikovejšie. Hovoríme väčšinou o priemyselnej, chemickej výrobe, ale aj iných odvetviach. Ako sa chrániť a zabezpečiť bezpečné pracovisko pre vašich zamestnancov?

Pri práci s nebezpečnými látkami vždy hrozí riziko úniku látky. Vytvára sa tým nebezpečenstvo, ktoré môže ohroziť zamestnancov aj samotné pracovisko, či životné prostredie.

Čo je to nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko pri práci?

Nebezpečenstvom môžeme nazvať všetko, čo má potenciálnu schopnosť spôsobiť ujmu na zdraví alebo poškodenie niečoho. Ako sme spomínali vyššie nebezpečenstvo na pracovisku ohrozuje zamestnancov, majetok spoločnosti, výrobné procesy a môže spôsobiť úraz, ochorenie, straty vo výrobe, poškodenie techniky.

Riziko, ktoré môže vzniknúť pri práci je výsledkom posudzovania rizík na pracovisku, čiže pravdepodobné nebezpečenstvo. Výsledok nebezpečného pôsobenia. V prípade úniku nebezpečných látok hrozí zdravotné riziko zamestnancom, ale aj škody na majetku, prípadné nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia - vody, pôdy.

Prečo posudzovať riziká a ako sa pripraviť na prípadné nebezpečenstvo?

Nech už pracujete v malom autoservise alebo vo veľkej výrobnej hale, máte ako zamestnanec zo zákona právo na ochranu zdravia na pracovisku a bezpečné pracovisko. Zamestnávateľ, na druhú stranu, má povinnosť vám toto právo na pracovisku zabezpečiť. To nedokáže, pokiaľ nebude posudzovať prípadné riziká a nepripraví na ne pracovisko a svojich zamestnancov.

Hovoríme o klasických školeniach, ale aj zabezpečení pomôcok a ochranných prvkov.

Odstránenie nebezpečnej látky

Pri práci s nebezpečnými látkami je potrebné myslieť na prípadné riziko havárie, kontaminácie povrchov. Na takomto pracovisku by nemal chýbať absorbent chemických látok, ktorý sa postará o ich zneškodnenie.

SORB®XT je 100 % prírodný, ekologický, multifunkčný absorbent vhodný na všetky povrchy. V prípade úniku nebezpečnej látky dokáže behom pár sekúnd absorbovať chemickú látku. Zamestnanec vie pohotovo reagovať na únik látky a zabezpečiť, aby sa ďalej nešírila.

Tento multifunkčný organický absorbent viete použiť na všetky povrchy – pri kontaminácii pevného povrchu, pôdy i vodnej hladiny, dokáže absorbovať až päťnásobok svojej váhy.

Je ľahký, na vyčistenie kontaminovaného miesta nie je potrebné použiť veľké množstvo ako pri konkurenčných absorbentoch. Nepráši sa a vytvára päťkrát menej odpadu. Je zárukou prevencie pred nehodou a zabezpečuje bezpečnosť pri práci po aplikácii - overená adhézia
97 %. Akreditovalo ho aj MŽP SR.

Ochrana zdravia v dobe pandémie

Žijeme v dobe pandémie, kedy na pracovisku nie je dôležitá len príprava na nebezpečenstvo. Chrániť by sme mali v prvom rade naše zdravie, a to pomocou kvalitných produktov na ochranu zdravia. Povinné rúško sa stalo súčasťou života každého, doteraz ho poznali len ľudia na pracovisku, kde bolo potrebné chrániť si zdravie takouto formou, prípadne respirátorom.

Chýbať by však nemali antivírové, antibakteriálne utierky na povrchy, či dezinfekčné prostriedky na ruky a povrchy.

SORB®XT a SORB®med sú dve produktové rady, ktoré zabezpečujú kompletnú ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku. Ak hľadáte jedného dodávateľa na zaistenie pracoviska pred rizikami, sme tu pre vás. 

 

Späť do obchodu