Späť do obchodu

Registrácia

Lodná doprava prináša riziká spojené s kontamináciou vodnej plochy

Lodná doprava prináša riziká spojené s kontamináciou vodnej plochy

Riziká spojené s únikom nebezpečných látok pri lodnej doprave sa netýkajú iba zahraničných štátov, kde čítame o haváriách lodí na otvorenom mori či v nekonečnom oceáne. Podobné nebezpečenstvo hrozí aj u nás na Slovensku. Lodná doprava funguje aj na našich slovenských riekach. Jednou z najvýznamnejších je Dunaj.

Dunaj je druhá najdlhšia rieka v Európe a najdlhšia rieka v Európskej únii. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je táto rieka využívaná na lodnú prepravu osôb i nákladnú lodnú dopravu po celej Európe. V Bratislave, v hlavnom meste Slovenska, sa nachádza riečny prístav Bratislava, ktorý sa skladá z osobnej a nákladnej časti prístavu.

Lode môžu prevážať nebezpečný náklad v podobe chemických látok, tie sú však aj samotnou súčasťou lode. Každá doprava, aj tá lodná, so sebou nesie riziko úniku týchto chemických látok. Únik môže spôsobiť ekologickú katastrofu kontamináciou vody nebezpečnou látkou, čím je ohrozená vodná flóra a fauna, v konečnom dôsledku aj my, ľudia.

Únik nebezpečných látok môže nastať na palube lode i mimo nej. V týchto prípadoch by malo byť povodie Dunaja pripravené zasiahnuť a situáciu riešiť ekologickou cestou. Pri úniku nebezpečných látok je dôležité čo najrýchlejšie zastaviť únik, následne zabezpečiť absorpciu uniknutej látky a zamedziť ďalšiemu šíreniu. To všetko viete dosiahnuť s ekologickým multifunkčným absorbentom SORB®XT.

SORB®XT je prírodný a univerzálny absorbent, ktorý je možné použiť na všetkých povrchoch. Chemické látky absorbuje z pevného povrchu, vody i pôdy. V priebehu niekoľkých sekúnd dokáže absorbovať až päťnásobok svojej váhy a je akreditovaný Ministerstvom životného prostredie SR.

Sorpčné bariéry zabraňujú šíreniu kontaminácii na vodnej hladine

Na vodnú hladinu odporúčame použiť PP bariéry a pásy s vysokou absorpciou na vodnú hladinu, ktoré nielen absorbujú uniknuté látky, ale dokážu zabrániť šíreniu kontaminácie na vodnej hladine.

Bariéry na vodnej hladine plávajú a koncentrujú do seba chemickú látku, ktorá unikla do rieky či inej vodnej plochy. Po nasiaknutí, zostane látka uzatvorená v bariére a nehrozí ďalší únik. Bariéry je potrebné z vody vytiahnuť žeriavom alebo zdvihákom. Výhodou našich bariér je, že pri väčšej kontaminovanej ploche, viete bariéry spojiť a vytvoriť zábranu pred šírením kontaminácie. Pri menších vodných plochách odporúčame sorpčné vankúše a hadice.

Bariéry absorbujú nebezpečné látky ako olej alebo látky podobné olejom, palivá, naftu, benzín, ropné látky, rôzne druhy chemikálií, mazivá, farby na báze oleja, nestabilizované emulzie, brzdové kvapaliny, chladivá, nemrznúcu zmes a aerosóly. Na SORB®XT bariéry sa tak viete spoľahnúť a udržať bezpečnosť pri práci na lodi. Absorbujú látku behom pár sekúnd a sú neškodné pre človeka, zvieratá a životné prostredie.

Sorpčné bariéry a pásy majú hydrofóbnu vlastnosť, čo znamená, že môžu plávať na vodnej hladine, ale budú absorbovať iba nebezpečné látky, nie vodu. Náš ekologický absorbent odpudzuje vodu. Tým, že dokáže odpudzovať vodu, zostane absorbovaná hmota na povrchu vody a neklesá pod vodnú hladinu na dno vodných plôch.

Bezpečnosť pri vodnej doprave viete zabezpečiť ekologickým riešením vo forme prírodného multifunkčného absorbentu SORB®XT, ktorý otestovaný  Úradom pre testovanie materiálov (MPA), Dortmund a hygienickým ústavom v Gelsenkirchene.

 

Späť do obchodu