Späť do obchodu

Registrácia

Ochrana životného prostredia

Bezpečnosť pri práci, zdravie a životné prostredie

Ako organický absorbent je SORB®XT ideálnym doplnkom akéhokoľvek bezpečnostného konceptu v priemysle, obchode a logistike. Vždy, keď sa prijmú potrebné opatrenia na optimálne zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, SORB®XT predstavuje rozumnú ochranu vo všetkých prípadoch poškodenia, pri ktorých unikajú nebezpečné látky.

Ak ste určili opatrenia na zabránenie nebezpečenstva, mali by ste zvážiť SORB®XT vo svojom portfóliu „povinných predmetov“, aby ste minimalizovali riziká. SORB®XT dokáže optimalizovať najdôležitejšie zmysluplné indikátory bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vašich prevádzkových procesoch. Ak je to potrebné, nad rámec požiadaviek platných miestnych právnych predpisov.

Späť do obchodu