Späť do obchodu

Registrácia

Hasičské zbory môžu pri odstraňovaní havárií použiť ekologický absorbent

Hasičské zbory môžu pri odstraňovaní havárií použiť ekologický absorbent

Horí, stala sa dopravná nehoda, uviazlo mačiatko na strome, či chemická nehoda v podniku? Voláme hasičov. Hasičský zbor sa denne stretáva s nehodami, pri ktorých nestačí len zložiť mačiatko zo stromu. Hrozí únik chemických látok do životného prostredia, výbuch a väčšie katastrofy. Pri práci preto potrebujú využívať kvalitné absorbenty.

Pri likvidácii havárií a ich následkov využívajú hasičské zbory okrem techniky aj rôzne druhy absorbentov – sorpčných prostriedkov. Pri havárii totiž hrozí únik nebezpečných chemických látok, ktoré môžu ohroziť životné prostredie alebo spôsobiť škody na majetku.

Pri odstraňovaní nebezpečných látok je preto potrebné využiť okrem technických pomôcok aj kvalitné absorbenty. V praxi sa využívajú sypké absorbenty, textilné sorpčné prostriedky ako vankúše, rohože ale aj sorpčné bariéry, ktoré zabraňujú rozširovaniu kontaminácie na mieste nehody.

Sorpčné látky sa vyznačujú dobrou sorpčnou schopnosťou. Existuje niekoľko druhov sorpčných látok, ktoré fungujú na rôznych povrchoch. Niektoré sú určené na vodu, niektoré na pevný povrch či pôdu. Rozdeľujeme ich aj na základe vlastností a schopnosti absorbovať istý druh nebezpečnej látky.

Hasičské zbory najčastejšie využívajú sypké absorbenty. Ich nevýhodou je prašnosť, špinavosť. Neuvoľňujú nasiaknutú tekutinu a väčšinou sú vyrobené z perlitu alebo z recyklovanej celulózy.

Univerzálny a ekologický absorbent

Ekologický absorbent SORB®XT je vyrobený z prírodnej biologickej sypkej vlákniny, ktorá má humusoidnú rastlinnú štruktúru. Tento prírodný absorbent je možné použiť na všetky povrchy a dokáže absorbovať všetky druhy nebezpečných látok.

Ide o multifunkčný, univerzálny absorbent, ktorý vďaka svojej multifunkčnosti ocenia hasičské zbory pri odstraňovaní následkov havárií. Hasiči tak nebudú potrebovať niekoľko druhov sorpčných látok, postačí im jeden absorbent, ktorý im pomôže v každej situácii. Absorbuje oleje, mazivá, chemikálie, emulzie, pohonné látky, palivá, farby a iné chemické nebezpečné látky, ktoré môžu kontaminovať rôzne povrchy.

Rýchlosť je pri haváriách a odstraňovaní následkov po havárii, najmä v prípade úniku a kontaminácii nebezpečnou látkou, kľúčová. Absorbent SORB®XT za niekoľko sekúnd absorbuje takmer päťnásobok svojej váhy.

Napriek jeho sypkej konzistencii vôbec nepráši a nerobí tak zbytočný neporiadok. Môže za to práve jeho rastlinná humusoidná štruktúra. Ďalším plusom je jeho nízka hmotnosť, vďaka ktorej sa s ním ľahko manipuluje. Hasičské zbory sa potešia aj faktu, že po použití absorbentu vznikne až päťkrát menej odpadu ako pri konkurenčných sypkých absorbentoch. Kilogram prírodného absorbentu SORB®XT absorbuje 4,68 litrov oleja, takže nie je potrebné použiť veľké množstvá.

V prípade, že nastane kontaminácia vodných plôch, vedia hasiči pri svojej práci využiť sorpčné bariéry a vankúše, ktoré nasiaknu nebezpečnú látku z vodnej hladiny a zabránia ďalšiemu šíreniu.

Ekologický multifunkčný absorbent SORB®XT je overený štátnou inštitúciou a akreditovaný Ministerstvom životného prostredia SR.

 

 

 

 

 

Späť do obchodu