Späť do obchodu

Registrácia

Použitie

TYP I - Použitie na vodných plochách vrátane tečúcich vôd

SORB®XT je vhodný aj na zachytenie nebezpečných látok uniknutých do vôd. Vďaka hydrophobným vlastnostiam absorbent nevsakuje vodu, ale zostáva plávať na hladine, kde postupne absorbuje kontaminant. Z hladiny je potom možné absorbovanú látku ľahko odstrániť pomocou vhodných techník.

Na vodné plochy sa aplikujú vo forme sorpčných vankúšov, hadíc či bariér. Pri rozsiahlejšej kontaminácii odporúčame použiť sorpčné pásy s vysokou kapacitou, ktoré zabránia šíreniu látky po hladine.

SORB®XT spĺňa náročné požiadavky testovacích ústavov a ministerstva životného prostredia pre použitie na vodách vrátane tečúcich vôd. Ide o ekologické riešenie pre havarijné znečistenie vôd.

TYP II - Použitie na pôdu a menšie vodné plochy

SORB®XT je vhodný aj na sanáciu kontaminovanej pôdy, či už v priemyselnom areáli alebo vo verejnom sektore. Absorbent postupne počas niekoľkých týždňov až mesiacov absorbuje nežiaduce látky.

Pre urýchlenie procesu sanácie pôdy sa odporúča pridávať organické hnojivá a pravidelné prekopávanie pôdy. SORB®XT splnil náročné testy pre použitie na pôdu a menšie vodné plochy. Ide o šetrné ekologické riešenie.

TYP III-R - Použitie na špeciálne a priemyselné povrchy

SORB®XT rýchlo a účinne vyčistí špeciálne aj priemyselné povrchy, na ktorých unikli nebezpečné látky. Vďaka nízkej hmotnosti je ľahko manipulovateľný a skladovateľný. Kontaminanty dokáže absorbovať v priebehu sekúnd. Proces tuhnutia je rýchly, čo zaručuje bezpečné použitie nielen v priemysle ale aj na verejných priestranstvách.

Po aplikácii SORB®XT dosiahne ošetrený povrch testovanú priľnavosť až 97%. Jeden kilogram dokáže absorbovať 4,68 litra oleja. Účinnosť nášho absorbentu je overená akreditovanými testami.

 
 
 
Späť do obchodu