Späť do obchodu

Registrácia

Prečo SORB XT?

Zákazníci sa nás stále pýtajú na rovnakú otázku, ste lacnejší ako konkurencia? Na to je jednoduchá odpoveď ÁNO sme! Ako uvedenie príkladu Vám znázorníme tabuľku porovnania našeho SORB XT sorbentu a konkurencie.

 

Ekologická náhrada za Vapex

VAPEX sa ako absorbent používa vo viacerých odvetviach, kde je potrebné sa rýchlo zbaviť chemických, ropných a iných olejovitých látok. Ide o hydrofobizovaný expandovaný perlit. Tento sypký, pórovitý, zrnitý materiál je obalený jemnou vrstvou hydrofóbneho materiálu. Dokáže absorbovať látky z pevných aj vodných povrchov. Pri používaní stačí kontaminované miesto posypať Vapexom, nechať chvíľku pôsobiť a následne sa nasiaknutý Vapex zmetie do vreca.

Nevýhodou je vysoká prašnosť pri aplikácii Vapexu na kontaminované miesto. V prípade, že hľadáte ekologickú variantu Vapexu, ponúkame vám SORB®XT sorbent, ktorý je netoxický, univerzálny, rýchly a hlavne prírodný. Za niekoľko sekúnd dokáže absorbovať päťnásobok svojej váhy. V porovnaní s Vapexom dokáže nasiaknuť 6-krát väčšie množstvo látky. Ide o univerzálny absorbent, ktorým možno vyčistiť všetky povrchy od olejov, chemikálií, ropných látok, farieb a iných škodlivých látok, ktoré by mohli znečistiť životné prostredie. Prírodný, sypký, humusoidný materiál s rastlinnou štruktúrou je z hľadiska bezpečnosti, použiteľnosti a účinnosti akreditovaný aj MŽP SR. Používa sa rovnako ako bežný absorbent Vapex, vysypaním na kontaminované miesto, nie je potrebné použiť veľké množstvo a vďaka jeho konzistencii nevzniká zbytočný prach. Do pár sekúnd absorbuje nežiadúce látky. Vapexu a iným absorbentom trvá proces nasiaknutia látky omnoho dlhšie, v niektorých prípadoch hovoríme o hodinách. Jeho nízku hmotnosť oceníte pri každodennom používaní na pracovisku. Ekologická a ekonomicky výhodná voľba absorbtentu pre vás.

Čím nahradiť PERLIT?

Perlit našiel vďaka svojim vlastnostiam využitie hlavne v stavebníctve ako prísada do mált alebo pri izolácii. Mnohí ho však poznajú ako absorbent ropných látok v suchom prostredí. Ide o anorganický, vulkanický materiál, ktorý obsahuje vnútorne viazanú vodu, pri zohrievaní pri vysokých teplotách mení svoje chemické zloženie a voda sa mení na paru. Para spôsobuje fakt, že zrná zväčšujú svoj objem a vzniká expandovaný perlit sivej farby, ktorý je obľúbený, kôli absentujúcemu zápachu a schopnostiam absorbovať ropné látky. Aplikácia perlitu je rovnaká ako pri iných sypkých absorbentoch, perlit sa vysype na kontaminované miesto, nechá sa pôsobiť a zmetie sa. Jeho najväčšou nevýhodou je, že nie je univerzálny. Nedá sa použiť na čistenie vodných plôch, nakoľko ide o hydrofilný materiál, čo znamená, že má schopnosť zlúčiť sa s vodou a zadržiavať ju. Perlit sa hlavne používa ako stavebný materiál a taktiež ako izolant, takže nie je  primárne určený na sorbciu nebezpečných látok. Pri používaní Perlitu vzniká veľké množstvo prachu, čomu sa viete vyhnúť, ak si zvolíte ekologickú variantu SORB®XT sorbent.

Ekologickou a univerzálnou voľbou absorbentu je nami ponúkaný SORB®XT sorbent, ktorý môžete využiť na všetkých plochách pri kontaminácii ropnými látkami, chemikáliami, farbami, olejmi a inými škodlivými látkami. Za pár sekúnd dokáže absorbovať päťnásobok.

Záznamy neboli nájdené...

Späť do obchodu