Späť do obchodu

Registrácia

Úniky nebezpečných látok pri priemyselnej výrobe a ich vplyv na planétu

Po priemyselnej revolúcii sa priemyselná výroba rozvinula a okrem toho, že pri nej vznikajú produkty každodenného použitia, výrazne ovplyvňuje životné prostredie. V negatívnom smere. Či už ide o strojársky, chemický priemysel, energetiku, textilný priemysel, automobilový priemysel, oceliarsky priemysel, znečistenie je na vysokej úrovni. Netýka sa to len zahraničia, ale aj našej malej republiky a koniec koncov každého z nás.

Fakt, že priemyselná výroba patrí medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia sa v súčasnej dobe už nedá poprieť. Od 20. storočia sledujeme nárast priemyselnej výroby. Skleníkový efekt, znečistenie ovzdušia emisiami, znečistenie pôdy, vody, horninového prostredia, neudržateľná tvorba odpadu a jeho následné neekologické skladovanie. Ľudia svojim rozhodnutím žiť konzumný život ničia planétu.

Hľadanie rovnováhy

Preto sa čoraz viac hovorí o potrebe robiť zmeny. Nástup elektrických vozidiel, udržateľná výroba, udržateľné materiály, tvorba menšieho obsahu odpadu, skresanie emisií i zamedzenie úniku nebezpečných látok do prírody.

Priemyselnú výrobu nevieme úplne zrušiť, taktiež o nej nemôžeme hovoriť len v negatívnom smere. Politici, environmentálne organizácie, odborníci z celého sveta hovoria o vytvorení rovnováhy. Moderné technológie a ekologické riešenia nám môžu pomôcť pri znížení rizík, ktoré vznikajú pri priemyselnej výrobe.

Nebezpečenstvo úniku toxických látok

Zamerajme sa na úniky nebezpečných látok, o tomto riziku sa pri priemyselnej výrobe nehovorí v takej miere ako o znečisťovaní emisiami a vzniku nadmerného množstva odpadu.

Nebezpečné látky sú pritom neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu. Hrozia priemyselné havárie, ale aj bežné úniky nebezpečných chemických látok do životného prostredia, riziko úniku toxických látok na pracovisku a následné ohrozenie zamestnancov.

Ekologický, 100 % prírodný absorbent

Pre úniky nebezpečných látok sa preto využívajú vo veľkej miere absorbenty. SORB®XT je prírodný, ekologický absorbent, ktorý dokáže vyčistiť kontaminovanú plochu do pár sekúnd a nezaťažuje pritom životné prostredie ako väčšina absorbentov na trhu.

Nepotrebujete ho použiť veľké množstvo, dokáže absorbovať až päťnásobok svojej vlastnej váhy. Nevytvára veľké množstvo odpadu a z hľadiska bezpečnosti, použiteľnosti a účinnosti je akreditovaný MŽP SR.

Multifunkčný produkt pre všetky povrchy

Ide o multifunkčný produkt, viete ho použiť všade, vyčistí všetky povrchy. Nielen výrobné haly, ale aj pôdu a vodné plochy, ktoré sú pri priemyselnej výrobe obeťami znečistenia únikom nebezpečných látok.

V závislosti od plochy, ktorú potrebujete vyčistiť, si viete vybrať druh absorbentu od SORB®XT. Klasický sypký humusoidný materiál s rastlinou štruktúrou, sorpčné hadice, vankúše, absorpčné rohože a koberce, PP bariéry a pásy na vodnú plochu. V ponuke je všetko, čo potrebujete na ochranu životného prostredia.

SORB®XT absorbuje oleje, mazivá, chemikálie, emulzie, palivá, pohonné látky, farby a iné látky. Poteší vás jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti aj fakt, že pri ňom vzniká až 5-krát menej odpadu ako pri iných absorbentoch.

Vyberajme si ekologické riešenia

Pomocou ekologických riešení, medzi ktoré patrí aj používanie prírodných absorbentov, dokážeme vyčistiť kontaminované plochy a zabránime ich ďalšiemu šíreniu a následnému znečisteniu životného prostredia. Zároveň vytvárame bezpečné pracoviská vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Naša planéta nás potrebuje, my potrebujeme našu planétu, hľadajme rovnováhu a správajme sa zodpovedne. Budúcnosť je v našich rukách.

Späť do obchodu